XIN PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, KHOÁNG SẢN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

XIN PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, KHOÁNG SẢN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày 28 tháng 11 năm 2011, tại cơ quan Tổng...
Vĩnh Châu là địa phương có diện tích trồng...
Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2012 lãnh đạo, cán...
Sau một tháng triển khai công tác đo vẽ địa...
Theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV CẤP THOÁT...

Dịch vụ

Trang chủ » Dịch vụ » XIN PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, KHOÁNG SẢN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Lập đề án thăm dò, đề án khai thác nước dưới đất, vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá, sét….), Lập hồ sơ khai thác mỏ, đánh giá trữ lượng mỏ khoáng sản. Lập đề án đánh giá tác động môi trường ĐTM, báo cáo cam kết bảo vệ môi trường.

2017 Copyright © . All rights reserved.Web Design by Nina.vn
Đang online: 4 | Thống kê tháng: 525 | Tổng truy cập: 61925
Facebook chat